Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 December). Kommunale handlingplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner, Kristiansand.