Thoresen, S. (2019 November). Vold i oppveksten: Varige spor?. Foredrag på Istanbulkonferansen 2019, Oslo.