Topic: Violence and abuse

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Forord. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 11-12). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-00