Hafstad, G. S., (2018). UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning.

The Researchers