Kiil, M. (2018 August). Kulturelle perspektiver på sykdomsforståelse. Foredrag på Forelesning for master i sykepleie, fagfordypning infeksjonssykepleie, Tromsø.

The Researchers