Wæhler, T. A., Kiil, M., & Odland, J. Ø. (2018). Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Nordlys.