Grøvdal, Y. (2018 May). Hva sier kvinner og menn utsatt for vold fra partner om at de ikke anmelder?. Foredrag på Kurs om vold i nære relasjoner, Solstrand, Bergen.