Topic: Violence and abuse

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep - hva så. Forebygging.no.