Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Også høykulturen trenger å sukre pillen. Periskop.