Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Jeg tenker primært på hva som når ut til folk. Periskop.