Andenæs, A., Benum, K., Carlquist, E., Halvorsen, M. S., Hauge, M. I., Madsen, O. J., . . . Tjersland, O. A. et al. (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet, 198(5), 28-29.