Kiil, M. A., Slettli Hansen, C., Salamonsen, A., Stub, T., Kristoffersen, A. E., Berntsen, G., Emaus, N., Musial, F., Grimsgaard, S., (2011). Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling.