Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Flyktningeteater som opium for folket. Periskop.