Skar, A. M. S. (2016). Evalueringsstudier av ICDP. In I. Egebjerg, A. Johsen & G. Flakk (Red.) Håndbok for ICDP-veiledere - International Child Development Programme (pp. 47-51). .

The Researchers