Kruse, A. E. (2016 October). "Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold.." Om mødres vold mot barn. Foredrag på Vold mot barn der intensjonen kan være oppdragelse. Fagdag, Buskerud barne- og familiesenter, Drammen.