Stefansen, K. (2016 November). Vold og overgrep mot barn og unge. Hva forteller UngVold-unders√łkelsene?. Foredrag p√• BUFF-konferansen, Sandefjord.