Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Vask som sivilisasjon. Periskop.