Brunes, A. (2015 September). Kan lavt fysisk aktivitetsnivå hos voksne med synsnedsettelse påvirke risiko for tidligere død?. Foredrag på Fagdag på Tambartun kompetansesenter, Melhus.