Kiil, M. A., (2015). Bruken av såkalte "læsere" i Nord-Norge:-Er en del av kulturen.