Skjørten, K. (2014 December). Foreldretvister om bosted og samvær. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep, og hensyn til etnisitet og kultur. Foredrag på Fagseminar RVTS-midt, Trondheim, Trondheim.