Haga, J. M. (2014). Forebygging av kjemisk vold i Syria. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(21), 2070-2072. doi:10.4045/tidsskr.14.0971