Skjørten, K. (2014). Foreldretvister - og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 12(2).