Myhre, M. C. (2013). Vold, overgrep og omsorgssvikt. In N. Misvær & P. Lagerløv (Red.) Håndbok for helsestasjoner 0 - 5 år (pp. 259-278). Kommuneforlaget AS.

The Researchers