Hjemdal, O. K. (2013). Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner [] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.