Lien, I. L. (2013 September). Kriminalitetens smerte. Om gjenger, vold og traumer. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescence, Felix.