Stene, L. E. (2013 September). Psykososiale hjelpetiltak etter katastrofer: Hvilke helse- og omsorgstjenester brukte de som overlevde angrepet på Utøya?. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.