Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 September). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" Foreldrene forteller. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents.