Kiil, M. A. (2012 January). Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Foredrag på Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2011, Universitetet i Tromsø.