Kiil, M. A. (2012 April). Betraktninger rundt etiske utfordringer i prosjektet Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. Foredrag på PhD workshop i etikk, Tromsø.