Skar, A. M. S. (2012 November). Evaluering av ICDP. Foredrag på Nasjonal fagkonferanse 2012. Fra gjennombrudd til gjennomføring, Oslo.