Rosten, M. (2012). Om å dyrke roser fra betong: Områdeløft på Furuset-vis. In S. Alghasi, E. Eide & T. H. Eriksen (Red.) Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge (pp. 145-161). Cappelen Damm Akademisk.