Jensen, T. K. (2012 August). Om Utøya forskningen. Foredrag på Nordisk seminar.