Jensen, T. K. (2012 May). Behandling av traumatiserte barn. Foredrag på OUS konferanse.