Pastoor, L. d. W. (2012 April). Skolens betydning for unge asylsøkere og flyktninger: et sted å lære og et sted å være. Foredrag på NAFO-seminar: Opplæring av unge asylsøkere, Oslo.