Grøvdal, Y. (2012 June). Kvinner utsatt for mishandling møter straffesakskjeden. Foredrag på Foredrag Agder lagmannsrett, Åsgårdstrand.