Hauge, M. I. (2012 May). Å ta avstand uten å fordømme: Sosiale håndteringer av omskjæringspraksisen blant jenter med bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt. Foredrag på Nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO), Bergen.