Opaas, M. (2012 January). Behandling av traumatiserte flyktninger, Personlighetsfungering og mulighet for å nyttiggjøre seg psykologisk behandling. Foredrag på Forum for Interkulturell Psykologi, OSLO.