Varvin, S., Billinghurst, A., Enckell, H., Høudahl, K., Werbart, A., Lorentzen, S., . . . Lehtonen, J. et al. (2012 August). Presentation av resultat av det nordiske DPPT samarbeid. Paper presented at Nordisk kongress, København.