Skjørten, K. (2012 May). Barneloven, omsorgssvikt og vold. Foredrag på Den 7. Nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt, Bergen.