Skjørten, K. (2012 January). Begreper og forståelsesmåter i voldsfeltet. Foredrag på Ekspertkonferanse, Oslo.