Skjørten, K. (2012 May). Barnefordelingssaker. Foredrag på Nationellt centrum för kvinnofrid/NKVTS, Oslo.