Skjørten, K. (2012 September). Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker. Foredrag på Rettigheter, indivier, kultur og samfunn (RIKS), Oslo, Juridisk Fakultet.