Skjørten, K. (2012 June). Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Foredrag på Forskermøte hos statsråden, Oslo.