Kiil, M. A. (2011 March). Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Foredrag på Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2010, Universitetet i Tromsø.