Kiil, M. A. (2011 September). Psykisk helse i de tre stammers møte. Foredrag på Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri, St. Petersburg.