Skyberg, L. F. (2011). Anmeldelse av "Juryen for fall". Kritisk juss, 37(2), 131-136.