Kiil, M. A. (2010 November). Å være på feltarbeid:På skattejakt i Gambia, Vest-Afrika. Foredrag på Fagdag, Universitetet i Tromsø.