Kiil, M. A. (2010 March). Kultursensitiv kompetanse i møte med pasienter i Nord-Troms. Foredrag på Presentasjon av Sensicam-prosjektet for ansatte ved Senter for psykisk helse Nord-Troms, Senter for psykisk helse Nord-Troms.