Martinsen, M. (2010 February). Selvfølelse, selvtillit og mental trening. Utøverseminar. Foredrag på utenTitteltekst, Bærum.