Strandmoen, J. F. (2010). Etnisitet og bedømmelser av voldtektsofre i rettsvesenet Norwegian only. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).